דרוש עוזר בטיחות

לפרוייקט בקרית גת- כרמי גת דרוש עוזר בטיחות.

קו"ח יש לשלוח למייל office@ariyebuild.co.il