דרוש מנהל עבודה -חדרה

קו"ח יש לשלוח לofek@ariyebuild.co.il

דרוש מנהל עבודה מוסמך לפרויקט בחדרה.